ACTIVITĂȚI

ACTIVITĂȚI

ACTIVITĂȚI

Principalele activități preconizate:

  • Desfășurarea acțiunilor aferente achiziționării echipamentelor necesare si/ sau a serviciilor necesare pentru derularea activităților/ sub-activităților de screening prenatal, inclusiv al celor necesare înființării si funcționarii centrelor de screening prenatal
  • Activități de identificare, informare, mobilizare si de acordare de sprijin pentru grupul ținta beneficiar al serviciilor de screening

Măsuri de screening prenatal - viitoarele mame pot beneficia de unul sau mai multe dintre următoarele servicii medicale:

  1. Supravegherea sarcinii normale
  2. Screening prenatal (S11- S19+6 zile)
  3. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional)
  4. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemia gravidia ușoară)
  5. Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III)
  6. Monitorizarea sarcinii cu risc crescut la gravida cu tulburari de coagulare/ trombofilii ereditare si dobândite.

Alte servicii medicale care se vor acorda în cadrul proiectului sunt:

  • Amniocenteză; Biopsia de vilozități coriale; Monitorizarea si tratamentul talasemiei si hemofiliei; Cordocenteză.
  • Sprijin pentru înființarea/ asigurarea funcționalității centrelor de screening prenatal

Până la finalizarea implementării proiectului, se va asigura funcționalitatea a doua centre de screening prenatal in structura partenerilor de proiect- Spitalul Clinic Județean de
Urgenta Timisoara si Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.
• Organizarea a 4 grupuri de sprijin pentru viitoarele mame
• Organizarea a 4 forumuri pentru informare, educare, conștientizare a viitoarelor mame

CONTACT

Dezvoltarea unui sistem regional de centre medicale de excelenţă în screening prenatal în Regiunea de Vest”
Cod SMIS 149478

Spitalul Clinic Municipal de Urgență  Timișoara
str. Hector nr. 2 A, Timisoara, 300041


Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" Timişoara
B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Timișoara, 300723