DESPRE PROIECT

DESPRE PROIECT

Dezvoltarea unui sistem regional de centre medicale de excelență în screening prenatal în Regiunea de Vest

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Prioritatea de investiții: Incluziunea socială și combaterea sărăciei/ Obiectiv specific. 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii

Lider de proiect: Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
Partener: Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara

Durata proiectului: 31 luni (14.06.2021-29.12.2023)
Valoarea proiectului: 12.093.868,29 lei

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea accesului populației la programe de sănătate şi la servicii medicale de prevenție, screening prenatal, diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii ale gravidei si copilului, cu impact asupra îmbunătățirii stării de sănătate a mamei si copilului și reducerea riscului de deces infantil și matern în Regiunea Vest.

Grupul țintă:

Persoanele care vor beneficia de programe de sprijin (screening) sub forma serviciilor de screening prenatal vor îndeplini CUMULATIV următoarele condiții:

  • au statutul de femei gravide;
  • au domiciliul/resedință în regiunea vizată de proiectul regional – Regiunea Vest. Excepție:

- femeile care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu și dau o declarație că domiciliază în regiunea vizată de proiect vor reprezenta grup țintă eligibil. Femeile private de libertate vor fi asociate locului unde își desfășoară detenția și nu din perspectiva adresei de domiciliu;
- femeile aflate în unități de asistență medicală sau socială.

 

CONTACT

Dezvoltarea unui sistem regional de centre medicale de excelenţă în screening prenatal în Regiunea de Vest”
Cod SMIS 149478

Spitalul Clinic Municipal de Urgență  Timișoara
str. Hector nr. 2 A, Timisoara, 300041


Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" Timişoara
B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Timișoara, 300723